Kniha Filip Terč

Knihu Filip Terč autora Gregora Pivce v roce 2014 vydalo slovinské nakladatelství Mileny Pivcové v Mariboru. V překladu Lukase Freye a PhDr. Davida Blažka, PhD. v roce 2017 vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Mariborský lékař českého původu zaujal natolik doc. MUDr. Gregora Pivce, že o něm napsal monografii. Dlužno dodat, že autor je znalcem dějin lékařství a zároveň včelaří, takže je význam Filipa Terče schopen zhodnotit lépe nežli kdokoli jiný. To, že o něm napsal dílo o 112 stranách, svědčí o Terčově přínosu oběma oborům, jak medicíně, tak včelařství. Uvádíme odkaz na originální anotace ve slovinské a německé verzi.

X