Mezinárodní apiterapeutická konference ve Kdyni

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., bude pořádat ve spolupráci s městem Kdyně v okrese Domažlice 28.–29. října 2017 Mezinárodní apiterapeutickou konfererenci. Akce se koná jako připomínka stého výročí úmrtí Dr. med. Filipa Terče, který je považovaný za otce zakladatele moderní apiterapie. Tento lékař se narodil v blízkém Prapořišti a zemřel v místě své dlouholeté praxe, ve slovinském Mariboru.

První den konference bude patřit přednáškám. Již nyní přijal naše pozvání univ. prof. Bogdan Kędzia s chotí. Oba patří mezi nejvýznamnější znalce apiterapie v Polsku, kteří pravidelně publikují v monografiích i časopisecky. S dalšími zahraničními přednášejícími organizátoři jednají.

Druhý den bude patřit workshopům tak, aby se zájemci naučili léčivé včelí produkty přímo v praxi aplikovat.

X